close
تبلیغات در اینترنت
سخنان جالب و زیبای بزرگان جهان درباره کوروش

سخنان جالب و زیبای بزرگان جهان درباره کوروش

سخنان جالب و زیبای بزرگان جهان درباره کوروش

پرفسور ایلیف مدیر موزه لیورپول انگلستان :

در جهان امروز بارزترین شخصیت جهان باستان كورش شناخته شده است .

زیرا نبوغ و عظمت او در بنیانگذاری امپراتوری چندین دهه ای ایران مایه

شگفتی است . آزادی به یهودیان و ملتهای منطقه و كشورهای مسخر شده

كه در گذشته نه تنها وجود نداشت بلكه كاری عجیب به نظر می رسیده

است از شگفتی های اوست .


دكتر هانری بر دانشمند فرانسوی - تمدن ایران باستان :

این پادشاه بزرگ یعنی كورش هخامنشی برعكس سلاطین قسی القب و

ظالم بابل و آسور بسیار عادل و رحیم و مهربان بود زیرا اخلاق روح ایرانی

اساسش تعلیمات زردشت بوده. به همین سبب بود كه شاهنشاهان

هخامنشی خود را مظهر صفات (خشترا) می شمردند و همه قوا و اقتدار

خود را از خدواند دانسته و آنرا برای خیر بشر و آسایش و سعادت جامعه

انسان صرف می كردند .


آلبر شاندور - كورش بزرگ :

شاهنشاهی ایران كه پایه گذار او كورش بزرگ است به هیچ وجه بر اساس

خشنونت پی ریزی نشد . بلكه عكس آن صادق است زیرا با رعایت حقوق

مردمان پایه گذاری شد . پارسیها با مساعدت یكدیگر و به یاری پادشاهان

مقتدر خود عظمت وشكوهی را در تاریخ به جای گذاشته اند كه نشانه نبوغ

و نژاد پاك آنان است . نژادی كه حماسه آنان را همچون آفتابی در تاریكی

نشان میدهد . آنان درخششی در جهان از خود به جای گذاشته اند كه برای

آیندگان نیز خواهد ماند .


ژنرال سرپرسی سایكس :

خوش زبانی او از پاسخی كه در داستان رقص ماهیان به یونانیان داده است

آشكار است. مطالب كتاب مقدس (تورات) و نوشته های یونانی و سنتهای

ایرانی همه همداستانند كه كورش باستانی سزاوار لقب بزرگ بوده است.

مردم او را دوست میخواندند.ما نیز میتوانیم بدان ببالیم كه نخستین مرد

بزرگ آریائی كه سرگذشت اش بر تاریخ روشن است، صفاتی چنان عالی و

درخشان داشته است .


ژنرال سرپرسی سایكس بعد از دیدار از آرامگاه شاهنشاه كورش بزرگ :

من خود سه بار این آرامگاه را دیدار كرده ام ، و توانسته ام اندك تعمیری نیز

در آنجا بكنم، و در هر سه بار این نكته رایادآورده شده ام كه زیارت آمارگاه

اصلی كورش، پادشاه بزرگ و شاهنشاه جهان، امتیاز كوچكی نیست و من

بسی خوشبخت بوده ام كه بچنین افتخاری دست یافته ام. براستی من در

گمانم كه آیا برای ما مردم آریائی (هندواروپایی) هیچ بنای دیگری هست كه

از آرامگاه بنیاد گذار دولت پارس و ایران ارجمندتر و مهمتر باشد .


سرپرسی سایكس - تا ایران باستان :

در شاهنشاهی كورش زیبایی - مردانگی - شجاعت - قهرمانیت - عدالت به

عیان دیده شده است . وی هیچگاه عیاشی نكرد . كاری كه اكثر بزرگان

گرفتار آن بوده و هستند . آزادی هایی كه داشت به هیچ وجه به شخصیت

او صدمه نزد و افكاری داشت كه به راستی متعلق به تاریخ نبوده است .

كورش یكی از شخصیتهای بزرگ تاریخ جهان است . او ابتدا پادشاه سرزمین

كوچكی بود . ولی پس از مدتی با اراده مصمم و قلبی آكنده از وطن پرستی

امپراتوری را در تاریخ بنا نهاد كه در كل جهان بی سابقه بود . این بدین دلیل

بود كه تاكنون هیچ كشوری نتوانسته بود اینچنین با صلح و احترام به عقاید

دیگران كل خاورمیانه را تصاحب كند . او هیچ گاه خوشگذران و تن آسایی

نكرد .

هیچ گاه مغرور نشد و همیشه به یاد خداوند خود بود و برای احترام به مزدا

حیواناتی را نثار می كرد . كاساندان دختر فرناسپه هخامنشی از دودمانی

بود كه از نجبای پارس محسوب می شدند و پدر و اجدادش در چند نسل

شاه پارسیان بودند .

كورش در شوخ طبی و انسانیت سرآمد زمان خود بود . من سه بار تا كنون

موفق شده ام آرامگاه این ابر مرد آریایی را زیارت كنم و خداوند را برای این

توفیق سپاس میگویم .افلاطون - قوانین ( 477 تا 347 پیش از میلاد ) :

پارسیان در زمان شاهنشاهی كورش اندازه میان بردگی و آزادگی را نگاه

می داشتند . از اینرو نخست خود آزاد شدند و سپس سرور بسیاری از

ملتهای جهان شدند . در زمان او ( كورش بزرگ ) فرمانروایان به زیر دستان

خود آزادی میدادند وآنان را به رعایت قوانین انسان دوستانه و برابری ها

راهنمایی میكردند .

مردمان رابطه خوبی با پادشاهان خود داشتند ازاین رو در موقع خطر به

یاری آنان میشتافتند و در جنگها شركت میكردند . از این رو شاهنشاه در

راس سپاه آنان راهمراهی میكرد و به آنان اندرز میداد . آزادی و مهرورزی و

رعایت حقوق مختلف اجتماعی به زیبایی انجام میگرفت.هرودوت – تاریخ هرودو ت( 484 تا 425 پیش از میلاد ) :

هیچ پارسی یافت نمی شد كه بتواند خود را با كورش مقایسه كند . از اینرو

من كتابم را درباره ایران و یونان نوشتم تاكردارهای شگفت انگیز و بزرگ این

دو ملت عظیم هیچگاه به فراموشی سپرده نشود .كورش سرداری بزرگ

بود . در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر

فرمانروایی می نمودند بعلاوه او به همه مللی كه زیر فرمانروایی او بودند

آزادی می بخشید و همه او را ستایش مینمودند . سربازان او پیوسته برای

وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال میكردند .هارولد لمب دانشمند امریكایی - كورش بزرگ :

در شاهنشاهی ایران باستان كه كورش سمبول آنان است آریایی ها در

تاجگذاری به كردار نیك - گفتار نیك - پندار نیك سوگند یاد میكردند كه طرفدار

ملت و كشورشان باشند و نه خودشان . كه این امر در صدهها نبرد آنان به

وضوح دیده میشود كه خود شاهنشاه در راس ارتش به سوی دشمن برای

حفظ كیان كشورشان می تاخته است .


گزنفون – كوروپد ا ی ( 445 پیش از میلاد ) :

مهمترین صفت كورش دین داری او بود. او هر روز قربانیان برای ستایش

خداوند میكرد . این رسوم و دینداری آنان هنوزدر زمان اردشیر دوم هم وجود

دارد و عمل میشود . از صفتهای برجسته دیگر كورش عدل و گسترش

عدالت و حق بود.ما در این باره فكر كردیم كه چرا كورش به این اندازه برای

فرانروایی عادل مردمان ساخته شده بود . سه دلیل را برایش پیدا كردیم .

نخست نژاد اصیل آریایی او و بعد استعداد طبیعی و سپس نبوغ پروش او از

كودكی بوده است .


كورش نابغه ای بزرگ - انسانی والا منش - صلح طلب و نیك منش بود . او

دوست انسانها و طالب علم و حكمت و راستی بود . كورش عقیده داشت

پیروزی بر كشوری این حق را به كشور فاتح نمیدهد تا هر تجاوز و كار غیر

انسانی را مرتكب شود .

او برای دفاع از كشورش كه هر ساله مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار

میگرفت امپراتوری قدرتمند و انسانی را پایه گذاشت كه سابقه نداشت . او

در نبردها آتش جنگ را متوجه كشاورزان و افراد عام كشور نمی كرد . او

ملتهای مغلوب راشیفته خود كرد به صورتی كه اقوام شكست خورده كه

كورش آنان را از دست پادشاهان خودكامه نجات داده بود وی را خداوندگار

می نامیدند . او برترین مرد تاریخ - بزرگترین - بخشنده ترین - پاك دل ترین

انسان تا این زمان بود .


كنت دوگوبینو فرانسوی - ایران باستان :

شاهنشاهی كورش هیچگاه در عالم نظیر نداشت . او به راستی یك مسیح

بود زیرا به جرات میتوان گفت كه تقدیر او را چنین برای مردمان آفرید تا برتر

از همه جهان آن روز خود باشد .

نیكلای دمشقی

كورش شاهنشاه پارسیان در فلسفه بیش از هر كس دیگر آگاهی داشت .

ین دانش را نزد مغان زرتشتی آموخته بود .


پرفسور كریستن سن ایران شناس - استاد زبان اوستایی و پهلوی :

شاهنشاه كورش بزرگ نمونه یك پادشاه "جوان مرد" بوده است . این صفت

برجسته اخلاقی او در روابط سیاسی اش دیده میشده . در قواینن او احترام

به حقوق ملتهای دیگر و فرستادگان كشورهای دیگر وجود داشته است و

سرلوحه دولتش بوده .كه این قوانین امروزروابط بین الملل نام گرفته است .


نظرات

نظرات وبلاگ
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
ایمیل * (برای عموم نمایش داده نخواهد شد)
پیام شما :
شکلک ها :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
:
نظر خصوصی
کد امنیتی :
: